Udílení svátostí ve farnosti

Svátost KŘTU

nutná příprava rodičů před udílením svátosti alespoň jeden měsíc.

 

Svátost MANŽELSTVÍ

nutná příprava snoubenců před udílením svátosti alespoň tři měsíce

 

Svátost SMÍŘENÍ (svatá zpověď)

vždy každý den půl hodiny přede mší svatou (kromě neděle)

 

Svátost POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

kdykoli na požádání

 

Pohřby – obřad posledního rozloučení

po domluvě s pohřební službou, která kontaktuje farní úřad Český Krumlov

 

UPOZORNĚNÍ:

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN TJ. OD 1. 7. DO 31. 8. SE PŘÍPRAVY NA KŘEST A SVATBY NEKONAJÍ !!!