Nemocniční kaplan

Duchovní péči v nemocnici Český Krumlovod 01. 06. 2018 poskytuje nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan - Český Krumlov

 Sr. Kateřina Karmela Chromíková 

mobil: 605 506 582

email: karmela@email.cz

Nemocniční kaplan nabízí osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost, naslouchání a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Možnost využít služeb nemocničního kaplana je otevřena všem pacientům, jejich blízkým i zdravotnickém personálu bez ohledu na jejich světový názor či náboženské vyznání.

Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí duchovní rozhovor, společnou modlitbu. Katolickým věřícím může posloužit sv. přijímáním. Pokud o to pacient požádá, nemocniční kaplan mu zprostředkuje návštěvu duchovního podle pacientova přání.

Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech osobní a důvěrné povahy.

duchovni-podpora