Bohoslužby

Český Krumlov sv. Vít

45) bohoslužby 2021

46) bohoslužby 2021

Vstup do zimní kaple je na severní straně kostela naproti faře.

Bohoslužby

Půl hodiny před bohoslužbami, během bohoslužeb, křtin a svateb není dovolena prohlídka kostela.

Prosíme návštěvníky, aby se v kostele chovali tiše, nefotografovali a vypnuli své mobilní telefony.