Chrámový Sbor

Aktuality sboru

Zkoušky chrámového sboru probíhají každé pondělí od 18.00 na faře v Českém Krumlově.

Během adventu zkouší se sborem také chrámový orchestr.

Každou adventní neděli (kromě 3. neděle) se před mší svatou sejdeme v 8.45 na faře k rozezpívání.

 

Současnost

Dnešní chrámový sbor je sestaven z asi 35 zpěváků a jeho hlavním posláním je především oslava Boha při bohoslužbách. Scházíme se každé pondělí v 18.00 na faře v Českém Krumlově.

 

Historie

Chrámový sbor má v Českém Krumlově dlouhodobou tradici a vyvinul se z gregoriánské scholy a literátského bratrstva které bylo aktivní na kůru až do 17. století.

Choralisty při kostele sv. Víta vedl kantor nebo školní mistr. Denně zpívali při ranní mši a odpoledne při nešporách, dále pak při pohřbech a zádušních mších. Hlavní součástí jejich repertoáru byl latinský chorál, zpívali však také dobovou polyfonii, na konci 16. století dokonce každý den.

V Českém Krumlově máme gregoriánskou scholu asi 10 mužů, kteří se na tuto tradici snaží navázat. Schola se schází každý 1. pátek v měsíci na zkouškách vždy od 18.00 a také aktivně pomáhá v chrámovém sboru.

Literátské bratrstvo bylo sdružení vzdělanějších měšťanů, kteří se scházeli ke společnému bohoslužebnému zpěvu při nedělních a svátečních ranních mších a při adventních rorátech. Většina dochovaných památek české hudby od konce 15. do začátku 17. století je spjata právě s činností literátských bratrstev.

 

Další informace na www.skolacernice.cz nebo www.farnost-cernice.webnode.cz