Vyznamenání českokrumlovského preláta

Vyznamenání českokrumlovského preláta

V neděli 23. září 2018 v Českém Krumlově při mši svaté

českokrumlovský prelát Václav Pícha, JC. D.

 

udělil vyznamenání – stříbrnou medaili sv. Víta za obětavou službu v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Na toto vyznamenání byli navrženi a oceněni:

 

Anežka Ročková – která se dlouhá léta podílela na zvelebování našeho kostela sv. Víta v Českém Krumlově, a to především při úklidu v kostele. Dále pomáhala s květinovou výzdobou a různou péčí o květiny v kostele. Za tuto její věrnou a obětavou službu Zaplať Pán Bůh.

Adolf Štroner – který dlouhá léta vykovává službu kostelníka v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Zaplať Pán Bůh za tuto obětavou službu v kostele sv. Víta.