Výroční den jmenování biskupa

Milí farníci,

v neděli 19. března si připomeneme výroční den jmenování XIII. českobudějovického biskupa, kterým byl jmenován Mons. Vlastimil Kročil. (19.3.2015).

V modlitbě našemu otci biskupovi vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého a hojnost Božího požehnání v jeho službě.