Veřejná sbírka – zvon do kaple na Křížové hoře

Ve sbírce na pořízení nového zvonu do kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově ke dni 26. dubna 2019 se vybralo 181.896,- Kč.

Všem dárcům, kteří přispěli, patří, upřímné zaplať Pán Bůh!

Tato sbírka bude prováděna od 15. 03. 2019 do 31. 12. 2019 na území města Český Krumlov