Termíny přípravy na biřmování a první sv. přijímání

Milí rodiče, milí věřící,

nyní připravujeme uskutečnit přípravu pro děti na první svaté přijímání, a pro dospělé věřící, kteří nepřijali svátost křesťanské dospělosti – biřmování. 

Termín přípravy na první svaté přijímání bude v pátek  na faře v Českém Krumlově od 15:30 hodin.

Termíny přípravy na první svaté přijímání:

8.4.; 22.4.; 29.4.; 6.5.; 20.5.; 27.5.; 3.6.; 10.6.; 17.6.

Termín přípravy na svátost biřmování bude v Českém Krumlově na faře v pátek po mši svaté v 18:00 hodin.

Termíny přípravy na biřmování: 

8.4.; 22.4.; 29.4.; 6.5.; 20.5.; 27.5.; 3.6.; 10.6.; 17.6.; 24.6.; 9.9.

Plánovaný termín uskutečnění prvního svatého přijímání bude v neděli 19. června 2022 v Českém Krumlově

Plánovaný termín uskutečnění svátosti biřmování bude 28. září 2022 na slavnost sv. Václava.

Vaše duchovní správa