Synoda 2021 – 2023 (podklady pro synodální proces)

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. „Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

Níže si můžete stáhnout základní podklady pro synodální proces:

  1. Základní informace a pozvání na společnou cestu
  2. Průběh synodálního procesu v ČR přehledně
  3. Metodika vytvoření pracovních skupinek
  4. Metodika setkání pracovní skupinky – „duchovní konverzace Božího lidu“
  5. Biblické inspirace pro práci ve skupinkách
  6. Hlavní otázky pro synodální konzultační setkání
  7. letak-synoda-na-web
  8. modlitba synoda
  9. vademecum-synoda-cz-fin