Svěcení zvonu do kaple na Křížové hoře

Svěcení zvonu do kaple na Křížové hoře

Římskokatolická farnost prelatura Český Krumlov

srdečně zve

v sobotu 14. září 2019

na slavnostní eucharistickou bohoslužbu v 15:00 hodin,

při které se uskuteční slavnostní posvěcení zvonu

do kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově.

hlavním celebrantem bude

Mons. David Henzl, generální vikář

Všechny srdečně zveme na tuto slavnost.