Svátek Proměnění Páně

Milí věřící,

v sobotu 6. srpna v církvi slavíme svátek Proměnění Páně. Mše svatá bude v tento den v Českém Krumlově v klášteře v 16:00 hodin.