Individuální svaté zpovědi ve farnostech z důvodu karantény jsou zrušeny!!!

Oznámení věřícím v našich jednotlivých farnostech!

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici další informace o postupu nákazy koronaviru v naší zemi a na základě dalších doporučení Bezpečnostní rady státu oznamujeme věřícím, že ve farnostech Věžovatá Pláně, Větřní, Kájov a Soběnov se nebudou v kostele konat dříve avízované svaté zpovědi. Činíme tak, abychom zabránili dalšímu šíření nebezpečného viru a umožnili dodržování karantény a důrazného doporučení, aby osoby starší 70 let vůbec nevycházeli z domu.

V případě zájmu o svaté přijímání, individuální svatou zpověď nebo udílení svátosti nemocných ať naši věřící zavolají na farní úřad v Českém Krumlově, tel. 724937121.

Děkujeme za pochopení a vyzýváme všechny ke společné modlitbě, zvláště každý den od 20:00 hodin.

Vaši duchovní

Prel. Václav Pícha, prelát českokrumlovský a R. D. František Žák, farní vikář