Zrestaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v Zátoni

Zrestaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v Zátoni

Restaurování kazatelny kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni

V roce 2019 byla dokončena další část obnovy vnitřního vybavení kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni. Po dokončení hlavního oltáře, bočních oltářů sochy sv. Antonína s drapérií a dalších soch byla zrestaurována kazatelna.

            

Fotografie – kazatelna před započetím opravy a po dokončení restaurátorských prací.

 

Restaurování kazatelny z r. 1616 provedl restaurátor MgA. David Blahout. Přesná datace byla objevena při restaurování původních vrstev. Byly odkryty a očištěny dřevěné intarzie kazatelny a text na baldachýnu skryté pod hnědým jednobarevným nátěrem, a nebo mramorovým žilkováním, doplněny chybějící dřevořezby, obnoveny poškozené původní polychromie.

Celková obnova stála 539.660,-Kč. Obnova mohla být uskutečněna díky dotaci BKM z Německa (2/3 financí), Ministerstva kultury ČR ( v částce 170.000,-Kč) a příspěvku českých i německých bývalých farníků a návštěvníků tohoto kostela a ve spolupráci s neopomenutelným Spolkem St. Johannes beheading Ottau e.V.. Na obnovu kostela a jeho mobiliáře přispívá také město Větřní.

V letošním roce by měla být dokončena obnova souboru obrazů Křížové cesty. V příštím roce je plánováno pokračování prací – dokončení obnovy interiéru.

Všem podporovatelům patří velké díky!

 

Zum Jahresende 2019 konnte die Restaurierung der Kanzel der Kirche St. Johannes Enthauptung in Ottau – Zátoň erfolgreich abgeschlossen werden. Das Projekt startete mit dem Abbau der kanzel im Dezember 2018 und endete jetzt mit der Installation des restaurierten sakralen Objekts. Das foto zeigt die restaurierte Kanzel an ihrem Platz in der Kirche. 

Die Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens der aus dem Jahre 1616 stammenden Kanzel wurde durchgef¨hrt vom Restaurator MgA. David Blahout aus Písek und seinen Mitarbeitern.

Die gemase Restautierung Kanzel 539.660 CZK. Die Finanzierung erfolgte erfreulicherweise zu knap 2/3 durch die Bundesrepublik Deutschland. Das restliche Drittel kam dankeswerterweise mit 170.000 CZK vom tschechischen Kulturministerium und knapp 20.000 CZK steuerte der Förderkreis „Kirche St. Johannes Enthauptung Ottau e.V.“ aus den Mitgliedsbeiträgen und Senden bei.

Somit sind jetzt die drei Altäre, ale Statuen und die Kanzel fachmännisch restauriert. Die Finanzierung erfolgte hauptsächlich durch staatliche Stellen in Tschechien und in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch die Stadt Wettern (Větřní) und der Förderkreis steuerten Gelder bei.

In diesem Jahr hoffen wir die Restaurierung des Kreuzwegs abschließen zu können. Und es wäre schön, wenn wir die restlichen Teile der Inneneinrichtung im nächsten Jahr, dem Jahr des 20 jährigen Bestehens des Förderkreises, restaurieren könnten.

Unser Dank und ein herzliches „Vergelt´s Gott“ gilt allen, die die Restaurierung der Kirche in Ottau – Zátoň bisher finaniell und ideell unterstützt haben und hoffwentlich auch weiterhin unterstützen.

Die Vortandschaf des Förderkreises „Kirche St. Johannes Enthauptung Ottau e. V.“

Zrestaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v ZátoniZrestaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v ZátoniZrestaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v ZátoniZrestaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v ZátoniZrestaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v ZátoniZrestaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v Zátoni