Společenství „ŽIVÉHO RŮŽENCE“

Co je to „živý růženec“

Živý růženec je zvláštní způsob modlitby svatého růžence. Dvacet desátků je rozděleno mezi dvacet lidí. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečněná modlitba celého svatého růžence.

Zapojit se může každý, děti dospělí, věk není rozhodující. Modlitba jednoho přiděleného desátku trvá zhruba cca 10 minut denně. Desátek je možné se pomodlit kdykoli během dne, cestou do práce nebo doma, společně s dětmi v rodině. Když se tato modlitba živého růžence vynechá, je to opravdu škoda, protože pak zůstane místo v růženci prázdné.

Někteří naši věřící z našich farností jsou také součástí společenství živého růžence při kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Tento kostel je duchovním domovem tohoto růžencového společenství, které má v současnosti asi 1300 členů. Každý se denně modlí jeden přidělený desátek za Svatého otce a za obrácení hříšníků.

V kostele Panny Marie Růžencové je za všechny živé i zemřelé členy společenství každou sobotu v 9:00 hodin sloužena mše svatá.

Všichni členové také dostávají několikrát do roka dopis pro povzbuzení ve víře. Začátkem října se koná výroční setkání členů s duchovním a kulturním programem.

Společenství "ŽIVÉHO RŮŽENCE"

Kdybyste měli zájem, a chtěli se k modlitbě živého růžence připojit, můžete se přihlásit:

u bratra Matouše telefonicky na mob.: 733 742 010, email: BrMatous@seznam.cz, nebo písemně na adresu:

Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti – Petrini
Žižkova 250/4, 370 01 České Budějovice

Během roku členové živého růžence v našich farnostech, které jsou spravovány z Českého Krumlova budou v pravidelných intervalech dostávat dopisy z růženeckého kostela, které nám bude zprostředkovávat sl. Ludmila Batíková v Českém Krumlově.