Slavnost sv. Auraciána v českobudějovické katedrále

V pondělí 3. srpna 2020 v Českých Budějovicích v katedrále sv. Mikuláše v 17:00 hodin bude se konat slavnostní mše svatá u příležitosti svátku ochránce města České Budějovice – svatého Auraciána. Této eucharistické bohoslužbě bude předsedat J. E. Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický společně s Katedrální kapitulou.

U této příležitosti také otec biskup udělí diecézní vyznamenání >>Medaili sv. Auraciána<<.

Toto vyznamenání také bude uděleno našemu dlouholetému kostelníkovi z Věžovaté Pláně panu Karlovi Čížkovi.

Všechny srdečně zveme na tuto slavnost