Slavnost Seslání Ducha Svatého

Slavnost Seslání Ducha Svatého

V neděli 9. června 2019 slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Tímto dnem v církvi vrcholí doba velikonoční a nastává období liturgického mezidobí. V Českém Krumlově bude v tento den mše svatá u sv. Víta v 9:30 hodin.