Slavnost Ježíše Krista Krále – konec církevního roku

V neděli 20. listopadu 2022 v církvi vrcholí církevní rok – liturgické mezidobí. Na konci bohoslužeb se bude konat adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí zakončena svátostným požehnáním.