Křížová hora – kaple

Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov, foto: Libor Sváček

Historie zvonu v kapli na Křížové hoře nad Českým Krumlovem

Kaple na Křížové hoře byla založena v roce 1710 jako výsledek společného velkého přání krumlovských měšťanů (Magistrátu města) a tehdejší krumlovské vrchnosti – rodu Eggenbergů. Kaple byla vysvěcena na svátek Povýšení Svatého Kříže tj. 14. září 1710 a v tento den se také poprvé rozezněl zvon ze zvonice kaple a oživil svým zvukem jak okolí Křížové hory, tak celého města.

Osud zvonu v kapli na Křížové hoře jakoby kopíroval doby dobré i zlé v Českém Krumlově i v celé zemi. Dobré 18. století skončilo tzv. josefínskými reformami, v 19. století pak byla kaple v soukromých rukách, ale zvon byl stále ve zvonici, a jak říkají dobové doklady, byl krásně slyšet z hory do města. Nejhorší doba však nastala ve 20. století. Během 1. světové války v roce 1917 byl zvon poprvé tzv. „rekvírován“, to je sundán, odvezen a roztaven – nejspíše, jak je známo, na hlavně děl přinášejících smrt tisícům lidí v 1. světové válce. V roce 1928 koupila celý poutní areál ve zbídačeném stavu kněžna Terezie Schwarzenbergová, aby jej velkým nákladem opravila a zachránila vč. pořízení nového zvonu a 14. září 1933 došlo k dalšímu vysvěcení. Tomuto významnému počinu je dnes věnována hlavní výstava historických fotografií J. + F. Seidlových v poutním areálu na Křížové hoře. Bohužel pak pouze za několik málo let po tzv. Mnichovské dohodě roku 1938 a zahájení 2. světové války ze strany nacistického Německa dochází jednak k záboru Schwarzenbergského majetku a také k již druhému tzv. „rekvírování“ zvonu. Přesný rok odvezení není znám, ale faktem je, že 7. května 1945 při osvobozování Českého Krumlova americkou armádou byla zvonice prázdná. Tento stav pak zůstal i v dalších letech, zvláště když za socialistického režimu docházelo k další devastaci celého objektu a nebylo daleko od toho, aby byl zcela zničen.

Po sametové revoluci byla v roce 1991 ze státních a donátorských prostředků provedena celková oprava celého areálu, ale bohužel na pořízení zvonu, což byb bylo logické, se jakoby pozapomnělo!

Zdá se, že po vzkříšení a otevření poutního areálu široké veřejnosti v roce 2016 nastala doba, kdy naše generace má dokázat to, co doba minulá nedokázala a navázat tak na ty lepší časy poutního areálu na Křížové hoře nad Českým Krumlovem.

Instalace nového zvonu ve zvonici kaple v roce 2019 bude toho krásným dokladem!

Ať krásný zvuk tohoto zvonu bude nám, současníkům, připomenutím dobrých i těžkých let poutního areálu na Křížové hoře, i Českého Krumlova, i našich předků, kteří tu žili před námi a kteří s láskou sledují naše konání!

(Autor: Ing. Dalibor Uhlíř)