První pátek v měsíci

Milí věřící,

v pátek 5. srpna 2022 je první pátek v měsíci. V Českém Krumlově bude v 17:00 hodin mše svatá, která bude zakončená adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní.