Příprava na svátost biřmování

V pátek 30. září 2022 v Českém Krumlově po mši svaté (17:45 hodin) bude se konat další příprava na svátost biřmování.