Přehled pravidelných bohoslužeb ve vikariátu

Přehled pravidelných bohoslužeb ve vikariátu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikariát Český Krumlov má 47 

vikář:

Prelát Mgr. Václav Pícha, JC. D.

 

vikariátní sekretář:

R. D. Ing. Mgr. Jan Špaček, dr. h. c.

 

Aktuální přehled pravidelných bohoslužeb ve vikariátu Český Krumlov

stav ke dni 1. 12. 2018

Příloha: Přehled pravidelných bohoslužeb vikariát CK 2018