Mešní intence

srpen 2019

1za Václava Smetanu
2na dobrý úmysl
3—–
4—–
5 za + z rodiny Schönauerovy, Slepánkovy, Koutských, Matouškových a d. v. o.
6na poděkování s prosbou o Boží požehnání
7
8
9
10
11—-
12za rodinu Vágaiovu, Bielčíkovu a d. v. o.
13—-
14za Luboše a Věru Rausovy a d. v. o.
15za živé a zemřelé z rodiny Brožákovy a d. v. o.
16
17
18——
19za Adolfa Škopka
20—–
21
22na poděkování s prosbou o Boží ochranu a Boží požehnání v rodině
23
24
25———–
26za rodiče Vyskočilovy a d. v.o.
27—–
28
29
30
31