Mešní intence

Květen 2019

1
2
3za Karla a Marii Szronkovy
4
5za farnost
6
7—————-
8za rodinu Schönauerovu, Slepánkovu, Matouškovu, Koutských a d. v. o.
9
10za Magdalenu a Jana Vojčovy, Jiřinu Zemanovou a d. v. o.
11za karla Husdorfa, rodiče a rodiče Svobodovy a d. v. o.
12za farnost
13za Františka Kodrase
14————————————-
15za rodiče Reitingerovy, rodinu Stiniovu a d. v. o.
16za Štěpána Kalianka
17za Josefa Horynu, Růženu Vejdovou a prarodiče Čeredničokovy a d. v. o.
18
19za farnost
20
21——————————–
22
23
24
25———————————
26za farnost
27
28———————————
29
30za živé a + z rodiny Mikešů, Nováků, ostatní příbuzné a d. v. o.
31