Pozvání na setkání akolytů, lektorů, varhaníků, kostelníků a laiků, kterým bylo uděleno dovolení k podávání eucharistie

Pozvání na setkání akolytů, lektorů, varhaníků, kostelníků a laiků, kterým bylo uděleno dovolení k podávání eucharistie
Mons. Pavel Posád

Milí přátelé,

jako každý rok máme i letos v úmyslu uspořádat setkání pro akolyty, lektory, varhaníky, kostelníky a laiky, kterým bylo uděleno dovolení k podávání Eucharistie při mši svaté, návštěvách nemocných i všem těm, kteří jsou kněžím naší diecéze nápomocní jak při slavení liturgie mše svaté, tak službě v domovech důchodců, nemocnicích, hospicích. Vítáni jsou i noví zájemci, kteří o zapojení se do některé z těchto služeb uvažují,

Letošní setkání se uskuteční, v sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, tj. 23. listopadu 2019, od 9:30 hodin ve farnosti svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích (ulice Emy destinové č. 1)

Liturgie je důležitou, neodmyslitelnou součástí života Církve, o níž je zapotřebí neustále pečovat. Její důstojné prožívání se ovšem neobejde bez Vás – ochotných a obětavých spolupracovníků, kteří věnujete svůj čas a energii službě ve Vašich farnostech. Velmi si této skutečnosti vážím.

Z důvodu jsem se také rozhodl Vás oslovit osobně (prostřednictvím kněží, správců jednotlivých farností).

Pevně věřím, že si tomuto společnému setkání předem rezervujete svůj čas, čímž tak budeme mít příležitost k vzájemnému poznání se, naslouchání, předání zkušeností, povzbuzení a dozvědění nového. Jsem si jistý, že vynaloženého času nebudete litovat.

Pozvání na setkání akolytů, lektorů, varhaníků, kostelníků a laiků, kterým bylo uděleno dovolení k podávání eucharistie

S ohledem na organizační záležitosti, prosím, potvrďte svou účast na tel. čísle 739 506 792 nejpozději do pondělí 18. listopadu 2019 do 12:00 hodin.

Těším se na Vás a vyprošuji hojnost Božího požehnání do Vaší služby.

+Mons. Pavel Posád

pomocný biskup českobudějovický

Program:

  • 9:30 hodin – mše svatá v kostele sv. Vojtěcha (celebruje Mons. Vlastimil Kročil
  • 10:30 hodin – občerstvení v SaSM
  • 11:00 hodin – přednášky pro jednotlivé skupiny – SaSM (akolyté+laici, kterým bylo uděleno dovolení k podávání Eucharistie; lektoři; kostelníci; varhaníci)
  • 12:30 hodin – společný oběd