Poutní mše svatá

V neděli 9. srpna 2020 v Přídolí se bude konat pouť ke cti sv. Vavřince. Poutní mše svatá bude v 11:15 hodin. Hlavním celebrantem bude světící biskup J. E. Mons. Pavel Posád.

Všechny srdečně zveme na tuto pouť.