Postní pouť v Kájově

Římskokatolická farnost Kájov

v sobotu 25. března 2023

Vás srdečně zve na

P O S T N Í  P O U Ť 

hlavním celebrantem bude

 R.D. Mgr. Ing. Jan Špaček

farář v Horní Plané

 

od 16:00 hodin – příležitost ke svátosti smíření

od 16:15 hodin – modlitba křížové cesty

17:00 hodin – poutní mše svatá ze slavnosti Zvěstování Panně Marii

Zároveň vybízíme věřící, aby této pouti využili jako předvelikonoční svatou zpověď.