Postní almužna – postní kasičky

Vážení návštěvníci farních stránek,

za několik málo dnů v církvi vstoupíme do posvátné doby postní. A právě postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně. Proto se také na Vás věřící obrací s prosbou Diecézní charita společně s Pastoračním střediskem při biskupství, abyste během postní doby ve svých farnostech tyto postní kasičky si vzali, a během postní doby do ní vložili tu postní almužnu. Na první neděli postní v kostelech budou tyto papírové kasičky k dispozici.

Po skončení postní doby budou opět tyto postní kasičky vybrány (termín bude včas ve farním zpravodaji upřesněn)!!!  

Tyto příspěvky z postní almužny budou rozděleny na dvě části:

  1. polovina bude použita prostřednictvím Diecézní charity na pomoc nemocným
  2. další polovina bude použita při pastorační činnosti v diecézi. Tato část bude rozdělena mezi pastorační centra a využita následovně: • Diecézní centrum pro rodiny: Nejste sami – pastorační péče o rodiny, kterým zemřelo dítě • Diecézní centrum pro mládež: Nový kotel na dřevo na DCŽM Ktiš • Diecézní centrum pro katechezi: Katechetický kurz a setkání pro zasloužilé katechety • Diecézní centrum pro seniory: Programy pro domovy seniorů • Diecézní centrum pro misie a evangelizaci: Diecézní setkání misijních klubek.

 Děkujeme všem, kteří se zúčastní této postní almužny. Zaplať Pán Bůh Vám všem.

S přáním všeho dobrého

Diecézní charita České Budějovice a Pastorační středisko.