Poselství českokrumlovského preláta Václava Píchy

Poselství českokrumlovského preláta Václava PíchyVážení věřící z Českého Krumlova a odsud spravovaných farností,

jak jistě všichni dobře víme, nastala druhá vlna pandemie coronaviru a s tím spojená přísná opatření vlády České republiky. Ještě minulý týden platilo, že v kostele na bohoslužbě může být zúčastněno maximálně 100 věřících a je zakázaný zpěv věřících. Bohužel však nastalo ještě přísnější opatření – že v kostele je během bohoslužby dovoleno maximálně 10 věřících, což ale znamená, že v neděli nejsme schopni se do tohoto limitu vejít. Proto musíme v našich farnostech na neurčito zrušit veřejné bohoslužby podobně, jak jsme to učinili i na jaře, kdy pandemie začala.

            Znamená to, že v Českém Krumlově bude kostel sv. Víta otevřen věřícím každý den od 8:30 do 17:00 hodin. Věřící budou mít možnost po celý den přicházet do tohoto kostela, aby se mohli pomodlit a adorovat před svatostánkem. Každý den budeme jako kněží k dispozici ke svátosti smíření, a to od 16:30 do 17:00 hodin. Věřící, kteří přijmou svátost smíření, mohou pak v té době individuálně přijmout i svaté přijímání.

            Kromě toho, pokud někdo není schopen přijít do kostela, jsme připraveni jej navštívit a posloužit mu svatými svátostmi. V případě zaopatřování nemocného jsme také připraveni okamžitě posloužit.

            Veřejné bohoslužby se ruší, avšak denně budeme sloužit mše svaté a v Českém Krumlově budou odsloužené v ten určitý den objednané intence.

            Pan biskup Mons. Vlastimil Kročil udělil do odvolání dispenz od povinnosti účasti na nedělní mše svaté. To znamená, že vyzýváme naše věřící, aby v neděli se účastnili mše svaté prostřednictvím médií – TV NOE, TV LUX, ČT nebo Rádio Proglas.

            Budeme se snažit zprovoznit denní vysílání mší svatých z farní kaple v Českém Krumlově, abyste měli možnost se s námi spojit v modlitbě v přímém přenosu.

            Prosíme věřící, aby se denně s námi spojovali v modlitbě svatého růžence ve 20:00 hodin. Dále bude dobré využít k osobní zbožnosti různé pobožnosti z kancionálu, především Loretánské litanie nebo pobožnost Křížové cesty.

            Děkujeme všem za pochopení a jsme spojeni v modlitbě.

           R. D. Mgr. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský