Pomoc Ukrajině

Čeští a moravští biskupové ve svém dřívějším prohlášení jednoznačně odsoudili ruskou agresi na Ukrajinu a děkují všem, kteří již prokázali solidaritu s Ukrajinou a jejím občanům pomáhají. Pomoc katolické církve v České republice probíhá primárně prostřednictvím Charity ČR, kterou zřídila, a biskupové prosí všechny věřící, aby svoji pomoc koordinovali s místními charitami (jejich seznam naleznete níže).

Česká biskupská konference jménem předsedy arcibiskupa Jana Graubnera vyzvala věřící k modlitbám za Ukrajinu a ke konkrétní pomoci a solidaritě s uprchlíky. Ve spolupráci s Charitou ČR, jíž je zřizovatelem, také vyhlásila humanitární sbírku na pomoc potřebným, vnitřně vysídleným i těm, kteří již uprchli do naší země.

Pomoc katolické církve v České republice probíhá primárně prostřednictvím Charity ČR. Jednotlivé (arci)diecézní charity pomáhají uprchlíkům na území České republiky a Charita ČR spolupracuje s Charitou Ukrajina a pomáhá přímo na místě.

(Arci)diecézní charity mají stále volné ubytovací kapacity pro uprchlíky, proto prosíme, abyste případnou pomoc s ubytováním Ukrajinců nejdříve koordinovali s nimi dle vaší lokality.

Seznam na jednotlivé charity naleznete zde:

Diecézní charita Brno

Diecézní charita České Budějovice

Diecézní charita Hradec Králové

Diecézní charita Litoměřice

Arcidiecézní charita Olomouc

Diecézní charita ostravsko-opavská

Diecézní charita Plzeň

Arcidiecézní charita Praha 

Čeští a moravští biskupové všem děkují za jejich velkorysou pomoc, solidaritu a nasazení!