Oprava věžních hodin a pořízení nového zvonu pro kostel sv. Víta

Milí návštěvníci farních stránek Českého Krumlova,

mohli jste si všimnout, že v této době v Českém Krumlově na kostele sv. Víta nyní probíhá oprava věžních hodin. Dále je také v našem plánu pořídit nad presbytář nový zvon tzv. „SANKTUSNÍK“ pro kostel sv. Víta.

Proto nyní se obracíme s prosbou a vyhlašujeme sbírku, kde každý dle svého uvážení a rozhodnutí může přispět formou daru na speciální učet, který byl zřízen u pobočky České Spořitelny – 57 48 98 33 29 / 0800; V. symbol: 2019, pozn.: dar věžní hodiny a zvon sanktusník a vaše jméno a příjmení .

Nebo v  kostele sv. Víta v Českém Krumlově jsou k dispozici předtištěné složenky.

Předem děkujeme za Vaši štědrost a zaslání daru na výše uvedený účet.

Podle zákona o daních pro fyzické a právnické osoby na Vaše přání vystavíme Vám potvrzení o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať za Vaše dary.