Nové vedení farní charity

Vážení návštěvníci,

milí věřící,

oznamujeme, že k 30. listopadu 2021 ukončila svoji pozici ředitelky Farní charity – Český Krumlov paní Alžběta Vyhlídalová.

Tímto ji upřímně děkujeme za její dlouholetou a obětavou službu ve farní charitě.

Od 1. prosince 2021 ředitelkou farní charity byla jmenována paní Ivana Žáčková, které přejeme mnoho úspěchů v jejím novém působišti.