Nabídka – „Výchova ke křesťanství – studium k pastorační a katechetické práci ve farnostech“

Milí věřící,

Jihočeská univerzita – Teologická fakulta v Českých Budějovicích pořádá kvalifikační kurz – „Výchova ke křesťanství – studium k pastorační a katechetické práci ve farnostech“. Cílem je umožnit prohloubení pedagogických, psychologických a teologických znalostí uchazečů v souladu se zákonným požadavkem na kvalifikaci učitelů náboženství.

Nabízíme tuto možnost studia našim farníkům, kteří jsou ochotni sloužit ve farnosti výukou náboženství, a tak pomáhat v pastoraci v našich farnostech. Prosíme tedy zájemce, kteří mají zájem o toto studium a tuto službu, aby se co nejdříve přihlásili na faře v Českém Krumlově.

 

Může jít o obrázek 1 osobě , dítěti a textu