Instrukce pro slavení Svatého týdne

Instrukce pro slavení obřadů Svatého týdne…

 

Milí věřící,

Květnou (pašijovou) nedělí vstupujeme do Svatého týdne, velikonočního tridua a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Proto na základě nóty z kongregace pro bohoslužbu a svátosti Vám zde přinášíme přehled – úpravy v liturgii, které letos nás kvůli pandemii koronaviru očekávají:

 

Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně

  • V tento den při mši svaté se nekoná obřad mytí nohou.
  • Po mši svaté mají věřící možnost uctít Nejsvětější svátost v Getsemanské zahradě je nutné zachovávat rozestupy.

 

Velký pátek – památka umučení Páně

  • Při obřadech se vynechává individuální uctění kříže. Věřící budou uctívat kříž společně v kleče v lavicích.
  • Při Velkopátečních obřadech letos bude v přímluvách mimořádně přímluva za lidi stižené pandemií.

 

Bílá sobota

  • Během dne budou mít věřící možnost individuálně se pomodlit u Božího hrobu.

 

Velikonoční vigilie

  • Začátek obřadů velikonoční vigilie: nekoná se průvod. Věřící budou sedět již v lavicích. Kněz posvětí oheň v kostele.

 

Boží hod velikonoční

  • V letošním roce se nežehnají v kostele pokrmy věřícím. Věřící mohou použít doma přiloženou žehnací modlitbu nebo se individuálně domluvit s knězem, aby jim pokrmy požehnal.

 

Během celého svatého týdne není dovoleno podávat svaté přijímání pod obojí způsobou.

 

Vyzýváme naše věřícím, aby v kostele používali respirátory, vydenzifikovali si ruce a udržovali rozestupy.