Hlavní kájovská pouť

Milí návštěvníci,

srdečně si Vás dovolujeme pozvat ve dnech 8. října 2022 (sobota) a 9. října 2022 (neděle) na tradiční hlavní kájovskou pouť.

Program pouti

sobota 8. října 2022

18:00 hodin – možnost přistoupit ke svátosti smíření

18:15 hodin – modlitba svatého růžence

19:00 hodin – zahájení kájovské pouti – mše svatá

hlavním celebrantem bude R. D. Mgr. Jan Rothschedl, farní vikář

po mši svaté bude následovat světelný průvod

22:00 hodin – celonoční adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí

Neděle 9. října 2022

8:00 hodin – poutní mše svatá

hlavním celebrantem bude Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D.,

prelát čekokrumlovský

10:00 hodin – HLAVNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ

hlavním celebrantem bude

apoštolský nuncius v ČR

ARCIBISKUP

J. E. JUDE THADDEUS OKOLO

13:30 hodin – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

 

Upozorňujeme, ty kteří chtějí se zúčastnit celonoční adorace, a budou chtít zajistit nocleh je NUTNÉ  předem telefonicky si domluvit.

Kontakt:  605 135 579