Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.

V době, kdy celé mezinárodní společenství interpretuje akce ruských vojenských sil jako skutečnou hrozbu míru na celém světě, vyjadřujeme blízkost – v této době strachu a nejistoty o budoucnost země – našim bratrům a sestrám ve víře a všemu lidu Ukrajiny.

Slyšeli jsme hlas Svatého otce Františka, který opakovaně vyjadřoval svou otcovskou blízkost k „milované Ukrajině“ a nabádal mocné ve světě, aby krizi vyřešili „opravdovým dialogem, nikoli zbraněmi“ (Anděl Páně ze dne 12.12.2021). Navíc ve svém nedávném Proslovu k diplomatickému sboru akreditovanému u Svatého stolce zdůraznil, že „vzájemná důvěra a ochota zapojit se do klidné diskuse by také měla inspirovat všechny zúčastněné strany, aby bylo možné na Ukrajině nalézt přijatelná a trvalá řešení…“ (Audience diplomatického sboru dne 10.01.2022).

Také my, jako pastýři evropského kontinentu, chceme apelovat na vůdce národů, aby nezapomněli na tragické světové války v minulém století a aby mezinárodní právo i nezávislost a územní suverenita každé země byly bráněny. Společně se Svatým Otcem chceme vyzvat vlády, aby na Ukrajině nalezly „přijatelná a trvalá řešení“ založená na dialogu a vyjednávání a bez použití zbraní.

V této mimořádně choulostivé době žádáme křesťany, aby se modlili za dar míru na Ukrajině, aby ti, kdo jsou za to zodpovědní, byli naplněni a šířili mír, který je „přenosný“ a aby krize byla překonána výhradně dialogem.

J.E. Msgr. Gintaras Grušas
Arcibiskup Vilniusu a president CCEE