Období během letních prázdnin

Milí farníci,

blíží se opět konec měsíce června tzn. letní období, prázdniny, čas dovolených a čas odpočinku. Je potřeba si uvědomit, že Pán Bůh o prázdninách nijak nepoleví ve vztahu k nám, a to by mělo být pro nás povzbuzením. Abychom se díky volnému času, kdy nebudeme ve shonu, více přiblížili Bohu, abychom s ním prožívali pěkné, ale i těžké chvíle, které nás o prázdninách čekají.

A proto vám všem vyprošujeme ochranu Panny Marie, svatého Kryštofa a všech vašich křestních a biřmovacích patronů, aby vás provázeli na všech vašich cestách. Věříme, že se i v době prázdnin a dovolených budeme společně setkávat, i když to bude možná v menším počtu.

Dále během letních prázdnin farní zpravodaj bude vycházet ve zkrácené podobě. Samozřejmě vám zde také nabízíme možnost zasílání farního zpravodaje emailem. Pokud by z vás někdo měl zájem, stačí napsat na adresu: Kalianko.Z@seznam.cz. Do emailu budou zasílány pouze farní záležitosti, jako jsou různé ohlášky, mimořádné změny bohoslužeb, zpravodaj apod. 

Emailové adresy nebudou nikde zveřejněny či nikomu nebudou poskytovány.

   Budeme se těšit na opětovné pravidelné setkávání po prázdninách ve farnostech.

To Vám přejí

Prel. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský              

R. D. Mgr. František Žák, farní vikář

R. D. David Mikluš, farní vikář 

Bc. Vojtěch Talíř, tvalý jáhen

Zdeněk Kalianko, akolyta