Bc. Vojtěch Talíř – desáté výročí jáhenské služby ve farnostech spravovaných z Č. Krumlova

V pondělí 1. srpna uplyne deset let, kdy v našich farnostech byl ustanoven k jáhenské službě trvalý jáhen Bc. Vojtěch Talíř.

Tímto mu velmi moc děkujeme za jeho obětavou službu a vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání v jeho dalším působení v našich farnostech a vikariátu Český Krumlov.