Zahájení velikonočního triduua – Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek večer začíná Velikonoční triduum – třídenní slavnost Poslední večeře, umučení, smrti a Zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Těmito dny vstupujeme do Velikonoc a oslavíme největší svátky v roce.

Vybízíme věřící, aby se v hojném počtu zúčastnili obřadů Svatého týdne, počínaje večerní mší svatou na Zelený čtvrtek a následující dny.

V tento den v Českém Krumlově bude v kostele sv. Víta v 18:00 hodin mše svatá na památku Poslední večeře Pána Ježíše.