Výtěžek z 18. farního bálu

Výtěžek z 18. farního bálu

V pátek 15. února 2019 v Kájově se uskutečnil již 18. farní bál, kdy výtěžek z tohoto farního bálu bude použit na pořízení nového zvonu do kaple v Českém Krumlově na Křížové hoře. Celkový výnos z tohoto letošního bálu činí 23.251,- Kč.

V této chvíli se díky Vašim darům podařilo ke dni 22. února 2019 shromáždit na pořízení nového zvonu celkem 70.451,- Kč.

SBÍRKA JIŽ NADÁLE POKRAČUJE.

VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI PATŘÍ UPŘÍMNÉ ZAPLAŤ PÁN BŮH!