Upozornění – sobota 14. října mše sv. – Český Krumlov (klášter)

V sobotu 14. října 2017 z důvodu hlavní kájovské pouti v Českém Krumlově v klášteře večerní mše svatá je zrušena.

Srdečně zveme všechny do Kájova na pouť.