Udělení svátostí ve farnosti

Svátost KŘTU

nutná příprava rodičů před udělením svátosti alespoň jeden měsíc.

Svátost MANŽELSTVÍ

nutná příprava snoubenců před udělením svátosti alespoň tři měsíce

Svátost SMÍŘENÍ (svatá zpověď)

vždy každý den půl hodiny přede mší svatou (kromě neděle)

Svátost POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

kdykoli na požádání

Pohřby – obřad posledního rozloučení

po domluvě s pohřební službou, která kontaktuje farní úřad Český Krumlov

UPOZORNĚNÍ:

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN TJ. OD 1. 7. DO 31. 8. SE PŘÍPRAVY NA KŘEST A SVATBY NEKONAJÍ !!!