Tříkrálová sbírka 2018

Od 1. ledna probíhá „Tříkrálová sbírka“. Věřící v našich farnostech své dary mohou darovat koledníkům, kteří v těchto dnech mohou potkat ve městech a obcích. 

Upozorňujeme dárce, kteří chtějí přispět, že řádní koledníci mají vždy doprovod – dospělou osobu, která se může prokázat na základě řádně vystaveného dokladu, že jsou oprávněni tuto sbírku konat.

Předem Všem dárcům děkujeme za jejich dary. Zaplať Pán Bůh!