Sbírka na bohoslovce

Sbírka na bohoslovceV neděli 16. září 2018 při bohoslužbách se bude konat sbírka na bohoslovce“. 

Tato sbírka…dary věřících bude využita na potřeby spojené se studiem a přípravou bohoslovců v semináři. 

Všem dárcům upřímné zaplať Pán Bůh za dary, které věnují při nedělní sbírce.