Přehled intencí (mše svaté v CK)

 

Listopad 2018

1 čtvrtek za zemřelé papeže, biskupy, kněze
2 pátek za všechny věrné zemřelé
3 sobota na dobrý úmysl
4 neděle za farnost 
5 pondělí za živé a zemřelé z rodiny Kovačičinových
6 úterý ——————————————————————–
7 středa za Alžbětu a Bedřicha Štronerovy a d. v. o.
8 čtvrtek za Vojtěcha Vágaie, rodiče a sourozence, rodinu Bielčíkovu a d. v. o.
9 pátek za Martu a Josefa Horynovy, ostatní příbuzné a d. v. o.
10 sobota ——————————————————————–
11 neděle za farnost
12 pondělí za Marii Herrmanovou, Annu Němcovou, Jitku Bláhovou, Janu Dvořákovou, Emilii Vraňákovou, Kateřinu Kaliankovou, Štěpána Kalianka a d. v. o.
13 úterý ——————————————————————–
14 středa  
15 čtvrtek za rodinu Schönauerovu, Slepánkovu, Matouškovu, Koutských a d. v. o. 
16 pátek za rodiče Stanislavu a Vladislava Dawidovy
17 sobota za Františka a Marii Gutwirthovy, sourozence a d. v. o.
18 neděle za farnost
19 pondělí za rodiče Novákovy, Mikešovy, ostatní příbuzné a d. v. o.
20 úterý ———————————————————————
21 středa za Marii a Miroslava Maňaskovy a ostatní příbuzné
22 čtvrtek  
23 pátek  
24 sobota za Rudolfa, Annu a Ota Vyhlídalovy, sourozence a rodiče z obojí strany, Viliama a Martu Lovasových a d. v. o.
25 neděle za farnost
26 pondělí  
27 úterý ———————————————————————
28 středa za Josefu Reginu Eugeneiuse Filochovských
29 čtvrtek  
30 pátek