Přehled intencí (mše svaté v CK)

Září 2018

1 sobota na dobrý úmysl
2 neděle za farnost
3 pondělí na poděkování s prosbou o Boží požehnání
4 úterý ————
5 středa  
6 čtvrtek za Bedřicha a Alžbětu Štronerovy a d.v.o.
7 pátek za rodinu Mroskovu, Marii Matějkovou a d.v.o.
8 sobota  
9 neděle za farnost
10 pondělí za rodinu Jakešovu, Valešovu, Batíkovu a d.v.o.
11 úterý ————
12 středa na poděkování
13 čtvrtek  
14 pátek  na poděkování s prosbou o Boží požehnání
15 sobota  
16 neděle za farnost
17 pondělí Za rodinu Schönauerovu, Slepánkovu, Matouškovu, Koutských a d.v.o.
18 úterý ————
19 středa za živé a zemřelé z rodiny Horynů, Lesyků, ostatní příbuzné a d.v.o.
20 čtvrtek  
21 pátek za Jana a Magdalenu Vojčovy, Jiřinu Zemanovou a d.v.o.
22 sobota  
23 neděle za farnost
24 pondělí  
25 úterý ————
26 středa za Václava Bůžka a d.v.o.
27 čtvrtek za rodinu Čekanovu, Blažencovu a d.v.o.
28 pátek za Václava Hylenu
29 sobota  
30 neděle za farnost