Mešní intence

únor 2019

1
2za rodinu Tanzerovu, Jungwirthovu, Schwarzovu, Nedopilovu a d. v. o.
3za farnost
4za rodinu Tanzerovu, Jungwirthovu, Schwarzovu, Nedopilovu a d. v. o.
5———————————————————————————
6na poděkování
7za rodinu Wolákovu, ostatní příbuzné a d. v. o.
8na dobrý úmysl
9za Bedřicha a Alžbětu Štronerovy a d. v. o.
10za farnost
11na dobrý úmysl
12———————————————————————————
13za Hermínu Jakešovou, Františka Valeše, Antonína Batíka a d. v. o.
14za živé a + z rodiny Horynů, Lesyků a d. v. o.
15na dobrý úmysl
16za + rodiče Reitingerovy, rodinu Stiniovu a d. v. o.
17za farnost
18za Annu a Františka Stropkovy a + z rodiny Vávrů, Hodinů, ostatní příbuzné a d. v. o.
19———————————————————————————-
20na dobrý úmysl
21za Rudolfa a Annu a Ota Vyhlídalovy, ostatní příbuzné a d. v .o.
22za + rodiče Mroskovy, bratra, Marii Matějkovou a d. v. o.
23za Vojtěcha Vágaie, rodiče a sourozence, rodinu Vágaiovu a Bilečíkovu
24za farnost
25za rodinu Čekanovu, Blažencovu a d. v. o.
26———————————————————————————-
27za rodinu Novákovu a d. v. o.
28za + manžele Šloufovy, rodiče, bratra, syna a d. v. o.

březen 19

1
2za Marii Herrmanovou, Annu Němcovou, Jitku Bláhovou, Janu Dvořákovou, Emilii Vraňákovou, Štěpána Kalianka a Kateřinu Kaliankovou
3za farnost
4
5—————————————————————————————————
6na poděkování s prosbou o Boží požehnání (Popeleční středa – 18:00)
7
8
9
10za farnost
11
12—————————————————————————————————-
13za Stanislava, Andrzeje, Markaa Jadwigu Marcinkovských a Janinu Dlugokenckou
14
15
16za Anežku a Václava Čížkovy, rodinu Halounovu, Klimešovu, Špilínkovu
17za farnost
18na poděkování s prosbou o Boží požehnání
19—————————————————————————————–
20za rodinu Schönauerovu, Slepánkovu, Matouškovu, Koutských a d. v. o.
21
22
23
24za farnost
25
26—————————————————————————————————
27
28
29
30
31za farnost