Mešní intence

1za farnost
2na dobrý úmysl
3za rodiče Bedřicha a Alžbětu Štronerovy a d. v. o.
4za Václava Hylenu a d. v. o.
5na dobrý úmysl
6za farnost
7za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
8———————————————————————————
9za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10za manžele Kukulišovy, rodiče z obojí strany, zetě, vnuka a d. v. o.
11za Václava Bůžka, sestru, rodiče z obojí strany
12———————————————————————————
13za farnost
14za rodinu Schönauerovu, Slepánkovu, Matouškovu, Koutských a d. v. o.
15———————————————————————————
16za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
17za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
18za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
19za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
20za farnost
21za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
22———————————————————————————
23na poděkování s prosbou o Boží požehnání
24za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
25za Adrianu Škopkovou a Adolfa Škopka
26za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
27za farnost
28za Miroslava Andrlíka, rodiče, bratra a d. v. o.
29———————————————————————————
30za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
31za uźdravení s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie