Pouť – spolupatrona farnosti – sv. Václav

Srdečně zveme věřící ve čtvrtek 28. září o slavnosti sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa do kostela sv. Víta.

Poutní mše svatá bude v 18:00 hodin, kterou bude celebrovat Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Zároveň při této mši svaté udělí svátost biřmování.

Fotografie k prohlédnutí: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/3f8fe6e2-f41c-4aaf-94e3-3068723d3c3c