Bílá sobota

Bílá sobota

V sobotu 20. dubna 2019 v církvi prožíváme den ticha, kdy Pán Ježíš odpočíval v hrobě. V Českém Krumlově v kostele sv. Víta věřící mají možnost po celý den modlit se v tichosti u Božího hrobu.

Následně v 15:00 hodin bude kostel veřejnosti uzavřen, aby se mohl připravit kostel na slavnost Vzkříšení, kterou zahájíme Velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně ve 20:00 hodin pro všechny farnosti, které jsou spravovány z Českého Krumlova.