Mše svatá – za živé a zemřelé členy Pašijových her

V sobotu 2. června v Hořicích na Šumavě od 15:00 hodin v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské se bude konat mše svatá, která bude obětována za živé a zemřelé členy Hořických Pašijových her.

V odpoledních hodinách tj. v 17:00 se uskuteční v amfiteátru představení Pašijových her. Další představení se uskuteční ve 21:00 hodin.

Svátost smíření

V pátek 1. června v kostele sv. Víta od 17:00 hodin se uskuteční první svatá zpověď dětí, které se připravují na první svaté přijímání. 

Slavnost Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“

Ve čtvrtek 31. května v církvi slavíme slavnost Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“. V Českém Krumlově bude u sv. Víta mše svatá v 18:00 hodin, která bude zakončena slavnostním eucharistickým průvodem, adorací a slavnostním svátostným požehnáním.

Slavnostní nešpory v Kájově

V neděli 27. května v Kájově se od 16:30 hodin uskuteční společná modlitba svatého růžence, poté v 17:00 hodin se uskuteční slavnostní zpívané nešpory.

Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě.

Pašijové hry

V sobotu 26. května v Českém Krumlově (nádvoří prelatury) od 13:30 hodin se uskuteční tradiční „PAŠIJOVÉ HRY“. Cena vstupenky je 130,- Kč – děti do 15 let zdarma. 

Další představení se budou konat v amfiteátru v Hořicích na Šumavě ve dnech 2. června 2018 (sobota) v 17:00 / 21:00 hodin a 9. června 2018 (sobota) v 17:00 hodin.

Májová květinová pouť

V sobotu 26. května v Kájově se bude konat „MÁJOVÁ KVĚTINOVÁ POUŤ“, která začne v 16:00 hodin svátostí smíření, 16:30 hodin modlitba svatého růžence a vyvrcholí v 17:00 hodin poutní mší svatou, která bude zakončena litaniemi k Panně Marii. Při této pouti se uskuteční ZASVĚCENÍ FARNOSTI A VŠECH RODIN BOHU SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE.

Jako výraz našeho poděkování a vděčnosti Panně Marii, věřící mohou přinést květiny.

Srdečně zveme na tuto mariánskou pouť do Kájova

 

Plakát: Kájov – Májová květinová pouť 2018

Zahájení „MARIÁNSKÉHO“měsíce

V úterý 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Zároveň tímto dnem vstupujeme do měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii. V Českém Krumlově bude v tento den mše svatá u sv. Víta v 9:30 hodin.

Během měsíce května v Českém Krumlově na konci každé mše svaté se bude konat májová pobožnost.

 

V ostatních farnostech takto:

Větřní: po bohoslužbě

Přídolí: půl hodiny před bohoslužbou

Věžovatá Pláně: půl hodiny před bohoslužbou

Kájov: po bohoslužbě

Hořice na Šumavě: půl hodiny před bohoslužbou