Obřady Svatého týdne – Velikonoce 2018

Na Květnou nedělí 25. března 2018 vstupujeme do Svatého týdne. Mše svatá začne v 9:30 hodin průvodem na památku slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. (Zahájení bude za kostelem – ze strany u řeky)

Na Zelený čtvrtek 29. března 2018 začíná Velikonoční triduum – třídenní slavnost umučení, smrti a Zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Těmito dny vstupujeme do Velikonoc a oslavíme největší svátky v roce. Mše svatá bude večer u sv. Víta v 18:00 hodin – na památku ustanovení mše svaté (eucharistie) a poslední večeře Pána Ježíše.

Na Velký pátek 30. března 2018 ráno v kostele sv. Víta bude se konat pobožnost Křížové cesty v 8:00 hodin. Upozorňujeme, že tato pobožnost nenahrazuje večerní obřady Velkého pátku.  Odpoledne od 18:00 hodin začnou obřady Velkého pátku. Je to den, kdy Pán Ježíš za nás zemřel na kříži. Je to den ticha a smutku. V tento den se věřící na znamení smutku a umučení Pána Ježíše postí – den přísného postu od masa a újmy.

Na Bílou sobotu 31. března 2018 budou mít věřící v Českém Krumlově možnost po celý den modlit se u Božího hrobu. Kostel sv. Víta bude v 15:00 hodin veřejnosti uzavřen, aby se mohl připravit na slavnost Vzkříšení, kterou zahájíme Velikonoční vigilií ve 20:00 hodin pro všechny farnosti.

V neděli 1. dubna 218 – Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) se celá církev raduje, že Pán Ježíš slavně vstal z mrtvých. To vše si můžeme připomenout při slavnostní mši svaté v kostele sv. Víta v 9:30 hodin. Při bohoslužbách budeme věřícím žehnat pokrmy, které si v tento den přinesou.

 

Upozornění – změna času

Připomínáme věřícím, že na Květnou neděli dne 25. března 2018 vstupuje v platnost letní čas. V noci ze soboty na neděli si posuneme hodiny o jednu hodinu dopředu.

Květná neděle

V neděli 25. března 2018 je Květná neděle – „Palmová“. Touto nedělí začíná Svatý týden. Budeme si připomínat slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Začátek nedělních obřadů bude zahájen venku (za kostelem – na straně k řece). 

Prosíme věřící, aby si s sebou přinesli ratolesti.

Úklidová brigáda

V sobotu 24. března 2018 bude v Českém Krumlově od 8:00 hodin úklidová brigáda kostela sv. Víta- příprava na slavnost Velikonoc.

Dary na květinovou výzdobu na Velikonoce

Jako každý rok, vybíráme v našich farnostech na na květinovou výzdobu na Velikonoce. Prosíme věřící, aby své dary v jednotlivých farnostech, předávali obvyklým osobám, které mají nastarost květinovou výzdobu.

Všem dárcům zaplať Pán Bůh za Vaše dary.

Postní pouť

V sobotu 24. března 2018 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kájově uskuteční postní pouť. Věřící budou mít od 16:00 hodin příležitost přistoupit ke svátosti smíření. Od 16:15 hodin se uskuteční v kostele pobožnost Křížové cesty, která poté vyvrcholí poutní mší svatou v 17:00 hodin.

Srdečně zveme všechny na tuto pouť.

Plakát ke stažení: Postní pouť 2018

Pobožnost Křížové cesty v postní době

Pobožnost Křížové cesty, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontskýmnesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je rozdělena na obvykle čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem tradičně spojenými s pašijemi.

Během postní doby se bude konat pobožnosti Křížové cesty:

Český Krumlov – první pobožnost se bude konat v pátek 16. února 2018 od 17:30 hodin.

Další následující týden budou takto:

středa16:30 hodin (kostel sv. Vít)

pátek –  17:30 hodin (kostel sv. Vít)

neděle 17:00 hodin (kostel sv. Vít)