Aktuality

Pouť – spolupatrona farnosti – sv. Václav

Srdečně zveme věřící ve čtvrtek 28. září o slavnosti sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa do kostela sv. Víta. Poutní mše svatá bude v 18:00 hodin, kterou bude celebrovat Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Zároveň při této mši svaté udělí svátost biřmování.