Ať zvony zvoní

Výsledek obrázku pro zvonyDne 21. září 2018 si celý svět připomene Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den akce „Ať zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru.

Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se naše církev k této akci připojí.

 

„Zvuk zvonů ať ohlašuje mír“

V Evropě po dlouhá staletí zvony ohlašovaly čas na práci, odpočinek a modlitbu. Zvony byly neoddělitelnou součástí náboženského a světského života. Po celé Evropě i dnes je možné slyšet miliony zvonů denně. Zvony kostelních věží, městských síní, hřbitovů a pamětních míst jednoznačně představují základní evropskou hodnotu, která je nejen vidět ale i slyšet. Proto se v den připomínky míru připojíme k ostatním evropským zemím a chceme zvonit na oslavu Mezinárodního dne míru.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v pátek 21. září v době od 18.00 do 18.15 hodin rozezněly kostelní zvony. 

 

 

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,

v nadcházejícím školním roce 2018 / 2019 na školách bude pro děti se konat výuka nepovinného předmětu  náboženství.

Nyní nabízíme k dispozici přihlášku na výuku nepovinného předmětu náboženství, kterou si můžete stáhnout a vyplněnou předat osobně na farním úřadě v Českém Krumlově nebo během září budou k dispozoci na ředitelství školy.

Přihláška ke staženíPřihláška na náboženství školní rok 2018-2019

Pouť ke cti sv. Bartoloměje – setkání rodáků ve Slavkově

Výsledek obrázku pro sv. bartolomějV sobotu 25. srpna 2018 ve Veleslavicích (Slavkov) se bude konat od 17:00 hodin Mariánská pobožnost.

Následující den v neděli 26. srpna 2018 ve Slavkově se bude konat poutní mše svatá ke cti sv. Bartoloměje a setkání rodáků. V 10:00 hodin se bude konat na hřbitově pobožnost za zemřelé a poté v 10:30 hodin bude poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Slavkově.

Poutní mši svatou bude celebrovat Prelát Mons. Otto Mochti z Pasova.

Plakát: Slavkov pouť 2018

Upozornění

Výsledek obrázku pro prázdninyOznamujeme věřícím, že po dobu letních prázdnin tj. od 1. července do 31. srpna farní zpravodaj bude vycházet ve zkrácené podobě. Pravidelné bohoslužby v týdnu tj. v Kájově (čtvrtek) a ve Větřní (pátek) během prázdnin se nekonají. V Českém Krumlově mše svaté v pátek budou od 17:00 hodin.

Modlitba na přímluvu Služebníka Božího Josefa Hloucha

„V neděli 10. června jsme si připomněli výročí úmrtí Služebníka Božího biskupa Josefa Hloucha a k této příležitosti byla oficiálně zveřejněna i zvláštní modlitba, která bude provázet započatý proces jeho beatifikace. Touto modlitbou chceme prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev náVýsledek obrázku pro hlouch josefs k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky,“ 

Modlitba bude oznámena duchovními správci věřícím ve farnostech. Pokud dojde na přímluvu biskupa Hloucha k vyslyšení, mohou se věřící se svým svědectvím obracet na postulátora Prof. Martina Weise, který je pověřen vedením procesu blahořečení.

Modlitba (v osobních potřebách)

Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa Hloucha za českobudějovického biskupa, aby kráčel ve šlépějích Tvého Syna, čímž se stal pro mnohé oporou a svědkem víry v době útlaku církve.

Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým svátým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru ve Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a důvěře Ti předkládáme záležitost… (vyjádří se svými slovy).

Svěřujeme ji do přímluv biskupa Hloucha s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil tohoto „pastýře lidu svého“, který během života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky.

Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svátým žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

Hlouch-Modlitba v osobních potřebách

Pastýřský list Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 

Pastýřský list Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

 

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědky ke kauze beatifikacehttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

 

Modlitba za zdárný průběh procesu beatifikace biskupa Josefa Hloucha:

Pane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, stal ses člověkem a služebníkem nás všech. Jako „Dobrý pastýř“ nám ukazuješ cestu a voláš k následování. V Tvých šlépějích kráčel i biskup Josef Hlouch, věrný „pastýř lidu svého“, který se stal oporou a svědkem víry v době útlaku církve; vždy dovedl spojovat své bolesti a utrpení s Tvou obětí na kříži a nikdy neztrácel naději a důvěru v Tvou láskyplnou prozřetelnost. A tak jako on, věříme i my v Tvou všemohoucnost, dobrotu a lásku. V této chvíli se odvažujeme prosit, náš Pane, abys – je-li to Tvá vůle – dovedl ke zdárnému konci naše úsilí v procesu o beatifikaci tohoto věrného služebníka. Naše kroky svěřujeme i mocné přímluvě Tvé Matky, Panny Marie, která je i naší Matkou, Matkou Církve. Amen

zdroj: www.bcb.cz