Istanbulská úmluva a teorie genderu – úskalí a fakta

Výsledek obrázku pro biskupská konferenceBiskupové českých a moravských diecézí ve společném listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah muže a ženy; zároveň vyjadřují své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy, která má být přijata i českým Parlamentem. Připomínají, že na zavrženíhodné násilí na ženách i mužích již naše stávající zákony pamatují.

 

Přiložené soubory:

  1. Istanbulská úmluva a teorie genderu – úskalí a fakta
  2. 10 x NE Istanbulská úmluva
  3. Podpořme manželství muže a ženy

Měsíc říjen zasvěcen Panně Marii

Výsledek obrázku pro panna maria růžencováV pondělí 1. října v církvi slavíme památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Zároveň v tento den vstupujeme do měsíce října, který je věnován Matce Boží, Královně posvátného růžence. Proto tento měsíc říjen, vybízíme všechny věřící k pravidelné modlitbě svatého růžence především za mír ve světe.

Takže vzhůru do boje! S růžencem v ruce, úžasnou zbraní proti zlým duchům, zbraní Matky Boží!

Panno Maria Růžencová, oroduj za nás.

Vyznamenání českokrumlovského preláta

Vyznamenání českokrumlovského preláta

V neděli 23. září 2018 v Českém Krumlově při mši svaté

českokrumlovský prelát Václav Pícha, JC. D.

 

udělil vyznamenání – stříbrnou medaili sv. Víta za obětavou službu v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Na toto vyznamenání byli navrženi a oceněni:

 

Anežka Ročková – která se dlouhá léta podílela na zvelebování našeho kostela sv. Víta v Českém Krumlově, a to především při úklidu v kostele. Dále pomáhala s květinovou výzdobou a různou péčí o květiny v kostele. Za tuto její věrnou a obětavou službu Zaplať Pán Bůh.

Adolf Štroner – který dlouhá léta vykovává službu kostelníka v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Zaplať Pán Bůh za tuto obětavou službu v kostele sv. Víta.

 

 
 
 

 

Nový apoštolský nuncius v ČR

Arcibiskup Charles Daniel Balvo novým apoštolským nunciem v ČR

Nový apoštolský nuncius v ČRVatikán. Papež František jmenoval apoštolským nunciem v České republice arcibiskupa Charlese Daniela Balva. Sedmašedesátiletý vatikánský diplomat pochází z amerického Brooklynu. Na kněze byl vysvěcen 6. června 1976 v New Yorku. Studia absolvoval ve Spojených státech a v Římě, kde na Papežské gregoriánské univerzitě získal nejprve licenciát z biblistiky a posléze také doktorát kanonického práva.

Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil 1. března 1987, působil postupně v diplomatických zastupitelstvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chile, v České republice, Jordánsku a na Litvě. 1. dubna 2005 byl jmenován apoštolským nunciem na Novém Zélandu a dalších ostrovech a apoštolským delegátem Oceánie. 17. ledna 2013 následovala nominace do Keni a na post stálého pozorovatele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a pro lidská sídla (UN-Habitat). Na konci téhož roku, 21. prosince, k těmto funkcím přibylo jmenování apoštolským nunciem v Jižním Súdánu.

Hovoří anglicky, italsky, španělsky, francouzsky a vzhledem k tomu, že v minulosti působil jako rada Apoštolské nunciatury v České republice, orientuje se také v češtině.

zdroj: www.radiovaticana.cz

 

List papeže Františka Božímu lidu

Vatikán: „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy.“ Těmito slovy začíná List papeže Františka Božímu lidu zveřejněný 20. srpna 2018.

List papeže Františka Božímu lidu

Papež František; Snímek: Daniel Ibanez / CNA

Papež se v něm vyjadřuje k bolestné situaci sexuálních zločinů, které mají na svědomí katoličtí duchovní. Po Benediktovi XVI., který před osmi lety (19. března 2010) adresoval na toto téma list irským katolíkům, se tentokrát papež František obrací v téže věci k celému Božímu lidu.

 
Jedná se o první dopis papeže, který je adresován více než miliardě křesťanů po celém světě. V minulosti byly podobné vzkazy adresovány věřícím a duchovním v jednotlivých zemích. Text listu přinášíme níže v plném znění.
 

Modlitba na přímluvu Služebníka Božího Josefa Hloucha

„V neděli 10. června jsme si připomněli výročí úmrtí Služebníka Božího biskupa Josefa Hloucha a k této příležitosti byla oficiálně zveřejněna i zvláštní modlitba, která bude provázet započatý proces jeho beatifikace. Touto modlitbou chceme prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev náVýsledek obrázku pro hlouch josefs k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky,“ 

Modlitba bude oznámena duchovními správci věřícím ve farnostech. Pokud dojde na přímluvu biskupa Hloucha k vyslyšení, mohou se věřící se svým svědectvím obracet na postulátora Prof. Martina Weise, který je pověřen vedením procesu blahořečení.

Modlitba (v osobních potřebách)

Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa Hloucha za českobudějovického biskupa, aby kráčel ve šlépějích Tvého Syna, čímž se stal pro mnohé oporou a svědkem víry v době útlaku církve.

Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým svátým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru ve Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a důvěře Ti předkládáme záležitost… (vyjádří se svými slovy).

Svěřujeme ji do přímluv biskupa Hloucha s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil tohoto „pastýře lidu svého“, který během života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky.

Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svátým žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

Hlouch-Modlitba v osobních potřebách

Pastýřský list Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 

Pastýřský list Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

 

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědky ke kauze beatifikacehttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

 

Modlitba za zdárný průběh procesu beatifikace biskupa Josefa Hloucha:

Pane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, stal ses člověkem a služebníkem nás všech. Jako „Dobrý pastýř“ nám ukazuješ cestu a voláš k následování. V Tvých šlépějích kráčel i biskup Josef Hlouch, věrný „pastýř lidu svého“, který se stal oporou a svědkem víry v době útlaku církve; vždy dovedl spojovat své bolesti a utrpení s Tvou obětí na kříži a nikdy neztrácel naději a důvěru v Tvou láskyplnou prozřetelnost. A tak jako on, věříme i my v Tvou všemohoucnost, dobrotu a lásku. V této chvíli se odvažujeme prosit, náš Pane, abys – je-li to Tvá vůle – dovedl ke zdárnému konci naše úsilí v procesu o beatifikaci tohoto věrného služebníka. Naše kroky svěřujeme i mocné přímluvě Tvé Matky, Panny Marie, která je i naší Matkou, Matkou Církve. Amen

zdroj: www.bcb.cz