Oznámení

V pondělí 21. května 2018 v Českém Krumlově bude v tento den mimořádně v 17:00 hodin bohoslužba slova. Zároveň v tento den slavíme v církvi novou památku Panny Marie, Matky Církve.

Pašijové hry

V sobotu 26. května v Českém Krumlově (nádvoří prelatury) od 13:30 hodin se uskuteční tradiční „PAŠIJOVÉ HRY“. Cena vstupenky je 130,- Kč – děti do 15 let zdarma. 

Další představení se budou konat v amfiteátru v Hořicích na Šumavě ve dnech 2. června 2018 (sobota) v 17:00 / 21:00 hodin a 9. června 2018 (sobota) v 17:00 hodin.

Májová květinová pouť

V sobotu 26. května v Kájově se bude konat „MÁJOVÁ KVĚTINOVÁ POUŤ“, která začne v 16:00 hodin svátostí smíření, 16:30 hodin modlitba svatého růžence a vyvrcholí v 17:00 hodin poutní mší svatou, která bude zakončena litaniemi k Panně Marii. Při této pouti se uskuteční ZASVĚCENÍ FARNOSTI A VŠECH RODIN BOHU SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE.

Jako výraz našeho poděkování a vděčnosti Panně Marii, věřící mohou přinést květiny.

Srdečně zveme na tuto mariánskou pouť do Kájova

 

Plakát: Kájov – Májová květinová pouť 2018

Zahájení „MARIÁNSKÉHO“měsíce

V úterý 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Zároveň tímto dnem vstupujeme do měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii. V Českém Krumlově bude v tento den mše svatá u sv. Víta v 9:30 hodin.

Během měsíce května v Českém Krumlově na konci každé mše svaté se bude konat májová pobožnost.

 

V ostatních farnostech takto:

Větřní: po bohoslužbě

Přídolí: půl hodiny před bohoslužbou

Věžovatá Pláně: půl hodiny před bohoslužbou

Kájov: po bohoslužbě

Hořice na Šumavě: půl hodiny před bohoslužbou

Pastýřský list Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 

 Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

 

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědky ke kauze beatifikacehttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

 

Modlitba za zdárný průběh procesu beatifikace biskupa Josefa Hloucha:

Pane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, stal ses člověkem a služebníkem nás všech. Jako „Dobrý pastýř“ nám ukazuješ cestu a voláš k následování. V Tvých šlépějích kráčel i biskup Josef Hlouch, věrný „pastýř lidu svého“, který se stal oporou a svědkem víry v době útlaku církve; vždy dovedl spojovat své bolesti a utrpení s Tvou obětí na kříži a nikdy neztrácel naději a důvěru v Tvou láskyplnou prozřetelnost. A tak jako on, věříme i my v Tvou všemohoucnost, dobrotu a lásku. V této chvíli se odvažujeme prosit, náš Pane, abys – je-li to Tvá vůle – dovedl ke zdárnému konci naše úsilí v procesu o beatifikaci tohoto věrného služebníka. Naše kroky svěřujeme i mocné přímluvě Tvé Matky, Panny Marie, která je i naší Matkou, Matkou Církve. Amen

zdroj: www.bcb.cz