Pobožnost Křížové cesty v postní době

Pobožnost Křížové cesty, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontskýmnesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je rozdělena na obvykle čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem tradičně spojenými s pašijemi.

Během postní doby se bude konat pobožnosti Křížové cesty:

Český Krumlov – první pobožnost se bude konat v pátek 16. února 2018 od 17:30 hodin.

Další následující týden budou takto:

středa16:30 hodin (kostel sv. Vít)

pátek –  17:30 hodin (kostel sv. Vít)

neděle 17:00 hodin (kostel sv. Vít)