Slavnostní nešpory

Výsledek obrázku pro kájovV neděli 30. září 2018 v Kájově se uskuteční

od 16:30 hodin modlitba svatého růžence a poté v 17:00 hodin slavnostní zpívané nešpory.

 

Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě.

Slavnost sv. Václava

Výsledek obrázku pro sv. václavDne 28. září 2018 v církvi si připomínáme slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.

V tento den v Českém Krumlově v kostele sv. Víta bude v 18:00 hodin poutní mše svatá ke cti sv. Václava, spolupatrona farnosti Český Krumlov.

Srdečně zveme všechny na tuto pouť

Nový apoštolský nuncius v ČR

Arcibiskup Charles Daniel Balvo novým apoštolským nunciem v ČR

Nový apoštolský nuncius v ČRVatikán. Papež František jmenoval apoštolským nunciem v České republice arcibiskupa Charlese Daniela Balva. Sedmašedesátiletý vatikánský diplomat pochází z amerického Brooklynu. Na kněze byl vysvěcen 6. června 1976 v New Yorku. Studia absolvoval ve Spojených státech a v Římě, kde na Papežské gregoriánské univerzitě získal nejprve licenciát z biblistiky a posléze také doktorát kanonického práva.

Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil 1. března 1987, působil postupně v diplomatických zastupitelstvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chile, v České republice, Jordánsku a na Litvě. 1. dubna 2005 byl jmenován apoštolským nunciem na Novém Zélandu a dalších ostrovech a apoštolským delegátem Oceánie. 17. ledna 2013 následovala nominace do Keni a na post stálého pozorovatele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a pro lidská sídla (UN-Habitat). Na konci téhož roku, 21. prosince, k těmto funkcím přibylo jmenování apoštolským nunciem v Jižním Súdánu.

Hovoří anglicky, italsky, španělsky, francouzsky a vzhledem k tomu, že v minulosti působil jako rada Apoštolské nunciatury v České republice, orientuje se také v češtině.

zdroj: www.radiovaticana.cz

 

Oznámení

Oznamujeme, že v sekci společenství naleznete odkaz na stránky ministrantů v Českém Krumlově.

Tyto stránky jsou momentálně v přípravě.

 

Hlavní kájovská pouť 2018

Srdečně zveme ve dnech 13. – 14. října 2018

na hlavní kájovskou pouť.

Výsledek obrázku pro kájov

Zahájení pouti:

sobota 13. října 2018

od 18:00 hodin – věřící budou mít příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

(Prosíme věřící, aby využili v tento den možnost ke svátosti smíření, v neděli bude tato možnost omezena počtem zpovědníků)

v 19:00 hodin – poutní mše svatá, kterou bude celebrovat novokněz R. D. Vojtěch Blažek, který po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Zároveň bezprostředně po mši svaté bude následovat světelný průvod.

ve 20:45 hodin bude večer chval spojený s adorací

ve 22:00 hodin začne celonoční adorace, kdy věřící budou mít možnost po celou noc v kostele adorovat před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

 

neděle 14. října 2018

7:00 hodin – modlitba ranních chval

v 8:00 hodin – mše svatá, kterou bude celebrovat Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský

v 10:00 hodin – hlavní poutní mše svatá

Související obrázek hlavním celebrantem bude

J. E. Mons. Jan Baxant, 

biskup litoměřický

 

ve 13:30 hodin – zakončení pouti – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

poté věřící mají možnost do večera v tichosti adorovat.

 

Plakát ke stažení: Hlavní kájovská pouť 2018

 

Všechny srdečně zveme

na tuto pouť k Panně Marii do Kájova.

List papeže Františka Božímu lidu

Vatikán: „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy.“ Těmito slovy začíná List papeže Františka Božímu lidu zveřejněný 20. srpna 2018.

List papeže Františka Božímu lidu

Papež František; Snímek: Daniel Ibanez / CNA

Papež se v něm vyjadřuje k bolestné situaci sexuálních zločinů, které mají na svědomí katoličtí duchovní. Po Benediktovi XVI., který před osmi lety (19. března 2010) adresoval na toto téma list irským katolíkům, se tentokrát papež František obrací v téže věci k celému Božímu lidu.

 
Jedná se o první dopis papeže, který je adresován více než miliardě křesťanů po celém světě. V minulosti byly podobné vzkazy adresovány věřícím a duchovním v jednotlivých zemích. Text listu přinášíme níže v plném znění.
 

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,

v nadcházejícím školním roce 2018 / 2019 na školách bude pro děti se konat výuka nepovinného předmětu  náboženství.

Nyní nabízíme k dispozici přihlášku na výuku nepovinného předmětu náboženství, kterou si můžete stáhnout a vyplněnou předat osobně na farním úřadě v Českém Krumlově nebo během září budou k dispozici na ředitelství školy.

Přihláška ke staženíPřihláška na náboženství školní rok 2018-2019

Modlitba na přímluvu Služebníka Božího Josefa Hloucha

„V neděli 10. června jsme si připomněli výročí úmrtí Služebníka Božího biskupa Josefa Hloucha a k této příležitosti byla oficiálně zveřejněna i zvláštní modlitba, která bude provázet započatý proces jeho beatifikace. Touto modlitbou chceme prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev náVýsledek obrázku pro hlouch josefs k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky,“ 

Modlitba bude oznámena duchovními správci věřícím ve farnostech. Pokud dojde na přímluvu biskupa Hloucha k vyslyšení, mohou se věřící se svým svědectvím obracet na postulátora Prof. Martina Weise, který je pověřen vedením procesu blahořečení.

Modlitba (v osobních potřebách)

Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa Hloucha za českobudějovického biskupa, aby kráčel ve šlépějích Tvého Syna, čímž se stal pro mnohé oporou a svědkem víry v době útlaku církve.

Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým svátým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru ve Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a důvěře Ti předkládáme záležitost… (vyjádří se svými slovy).

Svěřujeme ji do přímluv biskupa Hloucha s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil tohoto „pastýře lidu svého“, který během života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky.

Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svátým žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

Hlouch-Modlitba v osobních potřebách

Pastýřský list Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 

Pastýřský list Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

 

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědky ke kauze beatifikacehttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

 

Modlitba za zdárný průběh procesu beatifikace biskupa Josefa Hloucha:

Pane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, stal ses člověkem a služebníkem nás všech. Jako „Dobrý pastýř“ nám ukazuješ cestu a voláš k následování. V Tvých šlépějích kráčel i biskup Josef Hlouch, věrný „pastýř lidu svého“, který se stal oporou a svědkem víry v době útlaku církve; vždy dovedl spojovat své bolesti a utrpení s Tvou obětí na kříži a nikdy neztrácel naději a důvěru v Tvou láskyplnou prozřetelnost. A tak jako on, věříme i my v Tvou všemohoucnost, dobrotu a lásku. V této chvíli se odvažujeme prosit, náš Pane, abys – je-li to Tvá vůle – dovedl ke zdárnému konci naše úsilí v procesu o beatifikaci tohoto věrného služebníka. Naše kroky svěřujeme i mocné přímluvě Tvé Matky, Panny Marie, která je i naší Matkou, Matkou Církve. Amen

zdroj: www.bcb.cz